Vòng bi tang trống
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Vòng bi tang trống
 • Vòng bi 22205CA/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22205CA/W33: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 52 mm - Độ dày: 18 mm - Khối lượng: 0.178 kg

 • Vòng bi 22206C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22206C/W33: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 20 mm - Khối lượng: 0.281 kg

 • Vòng bi 22206X1CN

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22206X1CN: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 68 mm - Độ dày: 20 mm - Khối lượng: 0.369 kg

 • Vòng bi 22207/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22207/W33: Đường kính trong: 35 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.477 kg

 • Vòng bi 22208C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22208C/W33: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 80 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.575 kg

 • Vòng bi 22308C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22308C/W33: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 33 mm - Khối lượng: 1.02 kg

 • Vòng bi 22308/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22308/W33: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 33 mm - Khối lượng: 1.05 kg

 • Vòng bi 22209C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22209C/W33: Đường kính trong: 45 mm - Đường kính ngoài: 85 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.618 kg

 • Vòng bi 22209/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22209/W33: Đường kính trong: 45 mm - Đường kính ngoài: 85 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.617 kg

 • Vòng bi 22309C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22309C/W33: Đường kính trong: 45 mm - Đường kính ngoài: 100 mm - Độ dày: 36 mm - Khối lượng: 1.37 kg

 • Vòng bi 22210C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22210C/W33: Đường kính trong: 50 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.65 kg

 • Vòng bi 22210CA/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22210CA/W33: Đường kính trong: 50 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.614 kg

 • Vòng bi 22310C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22310C/W33: Đường kính trong: 50 mm - Đường kính ngoài: 110 mm - Độ dày: 40 mm - Khối lượng: 1.83 kg

 • Vòng bi 22310/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22310/W33: Đường kính trong: 50 mm - Đường kính ngoài: 110 mm - Độ dày: 40 mm - Khối lượng: 1.8 kg

 • Vòng bi 22211C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22211C/W33: Đường kính trong: 55 mm - Đường kính ngoài: 100 mm - Độ dày: 25 mm - Khối lượng: 0.88 kg

 • Vòng bi 22211CA/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22211CA/W33: Đường kính trong: 55 mm - Đường kính ngoài: 100 mm - Độ dày: 25 mm - Khối lượng: 0.82 kg

 • Vòng bi 22311C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22311C/W33: Đường kính trong: 55 mm - Đường kính ngoài: 120 mm - Độ dày: 43 mm - Khối lượng: 2.38 kg

 • Vòng bi 22212C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22212C/W33: Đường kính trong: 60 mm - Đường kính ngoài: 110 mm - Độ dày: 28 mm - Khối lượng: 1.22 kg

 • Vòng bi 22312C/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22312C/W33: Đường kính trong: 60 mm - Đường kính ngoài: 130 mm - Độ dày: 46 mm - Khối lượng: 2.95 kg

 • Vòng bi 22312/W33

  Giá liên hệ

  Vòng bi 22312/W33: Đường kính trong: 60 mm - Đường kính ngoài: 130 mm - Độ dày: 46 mm - Khối lượng: 2.88 kg

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi