Vòng bi SN7003 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi SN7003

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 17 mm mm
Đường kính ngoài: 35 mm mm
Độ dày: 10 mm mm
Khối lượng: 0.0452 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 645 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 7203AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7203AC: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0636 kg

 • Vòng bi 7203C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7203C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0636 kg

 • Vòng bi B7003C

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7003C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0402 kg

 • Vòng bi 7003AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7003AC: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.036 kg

 • Vòng bi 7003C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7003C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.036 kg

 • Vòng bi 7202AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7202AC: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.043 kg

 • Vòng bi 7202C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7202C: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.043 kg

 • Vòng bi B7002C

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7002C: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.0296 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi