Vòng bi S7600 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi S7600

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 10 mm mm
Đường kính ngoài: 28 mm mm
Độ dày: 8 mm mm
Khối lượng: 0.0227 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 428 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi SN7305X2/YA

  Giá liên hệ

  Vòng bi SN7305X2/YA: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 17 mm - Khối lượng: 0.276 kg

 • Vòng bi S70204X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi S70204X2: Đường kính trong: 20 mm - Đường kính ngoài: 47 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.103 kg

 • Vòng bi S71003

  Giá liên hệ

  Vòng bi S71003: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0452 kg

 • Vòng bi WR1630106.2

  Giá liên hệ

  Vòng bi WR1630106.2: Đường kính trong: 16 mm - Đường kính ngoài: 30 mm - Độ dày: 106.2 mm - Khối lượng: 0.253 kg

 • Vòng bi 7244AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7244AC/DB: Đường kính trong: 220 mm - Đường kính ngoài: 400 mm - Độ dày: 130 mm - Khối lượng: 77 kg

 • Vòng bi B7332AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7332AC/DB: Đường kính trong: 160 mm - Đường kính ngoài: 340 mm - Độ dày: 136 mm - Khối lượng: 65.3 kg

 • Vòng bi 7228C/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7228C/DB: Đường kính trong: 140 mm - Đường kính ngoài: 250 mm - Độ dày: 84 mm - Khối lượng: 19.8 kg

 • Vòng bi 7026TN/DBYA

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7026TN/DBYA: Đường kính trong: 130 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 63 mm - Khối lượng: 6.76 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi