Vòng bi NA759/752D | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi NA759/752D

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 88.9 mm mm
Đường kính ngoài: 161925 mm mm
Độ dày: 104775 mm mm
Khối lượng: 8.56 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 540 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 3506/203.2D/YA3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3506/203.2D/YA3: Đường kính trong: 203.2 mm - Đường kính ngoài: 276225 mm - Độ dày: 95.25 mm - Khối lượng: 14.6 kg

 • Vòng bi HM237545/HM237510CD

  Giá liên hệ

  Vòng bi HM237545/HM237510CD: Đường kính trong: 177.8 mm - Đường kính ngoài: 288925 mm - Độ dày: 142875 mm - Khối lượng: 33 kg

 • Vòng bi 71437/71751D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 71437/71751D: Đường kính trong: 111125 mm - Đường kính ngoài: 190.5 mm - Độ dày: 106362 mm - Khối lượng: 11.9 kg

 • Vòng bi H221647NA/K426864

  Giá liên hệ

  Vòng bi H221647NA/K426864: Đường kính trong: 99995 mm - Đường kính ngoài: 225 mm - Độ dày: 119962 mm - Khối lượng: 25.1 kg

 • Vòng bi 3506/1600

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3506/1600: Đường kính trong: 1600 mm - Đường kính ngoài: 2060 mm - Độ dày: 360 mm - Khối lượng: 4210 kg

 • Vòng bi 3506/1120

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3506/1120: Đường kính trong: 1120 mm - Đường kính ngoài: 1460 mm - Độ dày: 250 mm - Khối lượng: 1344 kg

 • Vòng bi 3519/950

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3519/950: Đường kính trong: 950 mm - Đường kính ngoài: 1250 mm - Độ dày: 220 mm - Khối lượng: 909 kg

 • Vòng bi 3519/850

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3519/850: Đường kính trong: 850 mm - Đường kính ngoài: 1120 mm - Độ dày: 188 mm - Khối lượng: 636 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi