Vòng bi máy cán thép
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Vòng bi máy cán thép
 • Vòng bi FC2842125

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC2842125: Đường kính trong: 140 mm - Đường kính ngoài: 210 mm - Độ dày: 125 mm - Khối lượng: 14.9 kg

 • Vòng bi FC2842155

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC2842155: Đường kính trong: 140 mm - Đường kính ngoài: 210 mm - Độ dày: 155 mm - Khối lượng: 18.7 kg

 • Vòng bi FC3045120

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC3045120: Đường kính trong: 150 mm - Đường kính ngoài: 225 mm - Độ dày: 120 mm - Khối lượng: 16.1 kg

 • Vòng bi FC3246130

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC3246130: Đường kính trong: 160 mm - Đường kính ngoài: 230 mm - Độ dày: 130 mm - Khối lượng: 16.8 kg

 • Vòng bi FC3652168

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC3652168: Đường kính trong: 180 mm - Đường kính ngoài: 260 mm - Độ dày: 168 mm - Khối lượng: 29.2 kg

 • Vòng bi FC3854200

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC3854200: Đường kính trong: 190 mm - Đường kính ngoài: 270 mm - Độ dày: 200 mm - Khối lượng: 36.8 kg

 • Vòng bi FC4058192

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC4058192: Đường kính trong: 200 mm - Đường kính ngoài: 290 mm - Độ dày: 192 mm - Khối lượng: 42.5 kg

 • Vòng bi FC4260210

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC4260210: Đường kính trong: 210 mm - Đường kính ngoài: 300 mm - Độ dày: 210 mm - Khối lượng: 48.2 kg

 • Vòng bi FC4462192

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC4462192: Đường kính trong: 220 mm - Đường kính ngoài: 310 mm - Độ dày: 192 mm - Khối lượng: 45.5 kg

 • Vòng bi FC5274220

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC5274220: Đường kính trong: 260 mm - Đường kính ngoài: 370 mm - Độ dày: 220 mm - Khối lượng: 76.6 kg

 • Vòng bi FC5678220

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC5678220: Đường kính trong: 280 mm - Đường kính ngoài: 390 mm - Độ dày: 220 mm - Khối lượng: 80.9 kg

 • Vòng bi FC5882240

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC5882240: Đường kính trong: 290 mm - Đường kính ngoài: 410 mm - Độ dày: 240 mm - Khối lượng: 105 kg

 • Vòng bi FC6084240

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC6084240: Đường kính trong: 300 mm - Đường kính ngoài: 420 mm - Độ dày: 240 mm - Khối lượng: 106 kg

 • Vòng bi FCD6084300

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6084300: Đường kính trong: 300 mm - Đường kính ngoài: 420 mm - Độ dày: 300 mm - Khối lượng: 132 kg

 • Vòng bi FCD6496350

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6496350: Đường kính trong: 320 mm - Đường kính ngoài: 480 mm - Độ dày: 350 mm - Khối lượng: 228 kg

 • Vòng bi FCD6896350

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6896350: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 480 mm - Độ dày: 350 mm - Khối lượng: 201 kg

 • Vòng bi FC202780

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC202780: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 135 mm - Độ dày: 80 mm - Khối lượng: 3.2 kg

 • Vòng bi FC202870

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC202870: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 140 mm - Độ dày: 70 mm - Khối lượng: 3.2 kg

 • Vòng bi FC202880

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC202880: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 140 mm - Độ dày: 80 mm - Khối lượng: 3.5 kg

 • Vòng bi FC202970

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC202970: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 145 mm - Độ dày: 70 mm - Khối lượng: 3.61 kg

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi