Vòng bi M278749D/M278710/M278710D | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi M278749D/M278710/M278710D

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 571.5 mm mm
Đường kính ngoài: 812.8 mm mm
Độ dày: 593.72 mm mm
Khối lượng: 1007 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 703 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 3806/711.2-2LS/YA3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3806/711.2-2LS/YA3: Đường kính trong: 711.2 mm - Đường kính ngoài: 914.4 mm - Độ dày: 390 mm - Khối lượng: 615 kg

 • Vòng bi 3806/685.8-2LS/YA3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3806/685.8-2LS/YA3: Đường kính trong: 685.8 mm - Đường kính ngoài: 876.3 mm - Độ dày: 352.42 mm - Khối lượng: 529 kg

 • Vòng bi EE655271DW/655345/655346D

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE655271DW/655345/655346D: Đường kính trong: 685.8 mm - Đường kính ngoài: 876.3 mm - Độ dày: 352.42 mm - Khối lượng: 579 kg

 • Vòng bi 660KV8552GS3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 660KV8552GS3: Đường kính trong: 660011 mm - Đường kính ngoài: 855015 mm - Độ dày: 319.99 mm - Khối lượng: 466 kg

 • Vòng bi 3806/508-2LS/YA3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3806/508-2LS/YA3: Đường kính trong: 508 mm - Đường kính ngoài: 762 mm - Độ dày: 463.55 mm - Khối lượng: 708 kg

 • Vòng bi EE531201D/EE531300/531301XD

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE531201D/EE531300/531301XD: Đường kính trong: 508 mm - Đường kính ngoài: 762 mm - Độ dày: 463.55 mm - Khối lượng: 715 kg

 • Vòng bi 3806/488.95-2LS/YA3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3806/488.95-2LS/YA3: Đường kính trong: 488.95 mm - Đường kính ngoài: 622.3 mm - Độ dày: 365125 mm - Khối lượng: 262 kg

 • Vòng bi 3806/488.95

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3806/488.95: Đường kính trong: 488.95 mm - Đường kính ngoài: 622.3 mm - Độ dày: 365125 mm - Khối lượng: 266 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi