Vòng bi M252349D/M252310/M252310D | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi M252349D/M252310/M252310D

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 269875 mm mm
Đường kính ngoài: 381 mm mm
Độ dày: 282.58 mm mm
Khối lượng: 99.9 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 536 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi HM256849D/HM256810/HM256810D/HG2

  Giá liên hệ

  Vòng bi HM256849D/HM256810/HM256810D/HG2: Đường kính trong: 300038 mm - Đường kính ngoài: 422275 mm - Độ dày: 311.15 mm - Khối lượng: 130 kg

 • Vòng bi EE330116D/330166/330167D

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE330116D/330166/330167D: Đường kính trong: 292.1 mm - Đường kính ngoài: 422275 mm - Độ dày: 269875 mm - Khối lượng: 122 kg

 • Vòng bi 47T563927AWH/DPGCS155

  Giá liên hệ

  Vòng bi 47T563927AWH/DPGCS155: Đường kính trong: 279.4 mm - Đường kính ngoài: 393.7 mm - Độ dày: 269875 mm - Khối lượng: 97.5 kg

 • Vòng bi EE135111D/EE135155/EE135156D

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE135111D/EE135155/EE135156D: Đường kính trong: 279.4 mm - Đường kính ngoài: 393.7 mm - Độ dày: 269875 mm - Khối lượng: 102 kg

 • Vòng bi LM451349DW/LM451310/LM451310D

  Giá liên hệ

  Vòng bi LM451349DW/LM451310/LM451310D: Đường kính trong: 266.7 mm - Đường kính ngoài: 355.6 mm - Độ dày: 230188 mm - Khối lượng: 59.4 kg

 • Vòng bi HM252349D/HM252310/HM252310D

  Giá liên hệ

  Vòng bi HM252349D/HM252310/HM252310D: Đường kính trong: 260.35 mm - Đường kính ngoài: 422275 mm - Độ dày: 314325 mm - Khối lượng: 170 kg

 • Vòng bi 47T513627AWF/DPGCS130

  Giá liên hệ

  Vòng bi 47T513627AWF/DPGCS130: Đường kính trong: 254 mm - Đường kính ngoài: 358775 mm - Độ dày: 269875 mm - Khối lượng: 85.6 kg

 • Vòng bi EE126096DM/EE126150/EE126151D

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE126096DM/EE126150/EE126151D: Đường kính trong: 244475 mm - Đường kính ngoài: 381 mm - Độ dày: 304.8 mm - Khối lượng: 128 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi