Vòng bi LM239530T/LM239546TD/LM239549T | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi LM239530T/LM239546TD/LM239549T

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 181808 mm mm
Đường kính ngoài: 259969 mm mm
Độ dày: 144465 mm mm
Khối lượng: 25.2 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 504 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi LM247748DW/LM247710/LM247710D

  Giá liên hệ

  Vòng bi LM247748DW/LM247710/LM247710D: Đường kính trong: 244475 mm - Đường kính ngoài: 327025 mm - Độ dày: 193675 mm - Khối lượng: 44.1 kg

 • Vòng bi M244249D/M244210/M244210D

  Giá liên hệ

  Vòng bi M244249D/M244210/M244210D: Đường kính trong: 220662 mm - Đường kính ngoài: 314325 mm - Độ dày: 239712 mm - Khối lượng: 61.5 kg

 • Vòng bi 93800DW/93125/93127D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 93800DW/93125/93127D: Đường kính trong: 203.2 mm - Đường kính ngoài: 317.5 mm - Độ dày: 266.7 mm - Khối lượng: 77.5 kg

 • Vòng bi 67885D/67820/67820D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 67885D/67820/67820D: Đường kính trong: 190.5 mm - Đường kính ngoài: 266.7 mm - Độ dày: 187325 mm - Khối lượng: 33.5 kg

 • Vòng bi 46791D/46720/46721D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 46791D/46720/46721D: Đường kính trong: 165.1 mm - Đường kính ngoài: 225425 mm - Độ dày: 165.1 mm - Khối lượng: 20.5 kg

 • Vòng bi M231649D/M231610/M231610D

  Giá liên hệ

  Vòng bi M231649D/M231610/M231610D: Đường kính trong: 152.4 mm - Đường kính ngoài: 222.25 mm - Độ dày: 174625 mm - Khối lượng: 22.5 kg

 • Vòng bi 48680D/48620/48620D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 48680D/48620/48620D: Đường kính trong: 139.7 mm - Đường kính ngoài: 200025 mm - Độ dày: 157165 mm - Khối lượng: 16 kg

 • Vòng bi 48290DW/48220/48220D

  Giá liên hệ

  Vòng bi 48290DW/48220/48220D: Đường kính trong: 127 mm - Đường kính ngoài: 182562 mm - Độ dày: 158.75 mm - Khối lượng: 14 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi