Vòng bi FCD6892260 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi FCD6892260

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi máy cán thép
Đường kính trong: 340 mm mm
Đường kính ngoài: 460 mm mm
Độ dày: 260 mm mm
Khối lượng: 122 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 771 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi FCD70104300

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD70104300: Đường kính trong: 350 mm - Đường kính ngoài: 520 mm - Độ dày: 300 mm - Khối lượng: 223 kg

 • Vòng bi FCD70100380

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD70100380: Đường kính trong: 350 mm - Đường kính ngoài: 500 mm - Độ dày: 380 mm - Khối lượng: 243 kg

 • Vòng bi FCD6896280

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6896280: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 480 mm - Độ dày: 280 mm - Khối lượng: 159 kg

 • Vòng bi FC6890250A2

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC6890250A2: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 450 mm - Độ dày: 250 mm - Khối lượng: 105 kg

 • Vòng bi FCD6890250A1

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6890250A1: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 450 mm - Độ dày: 250 mm - Khối lượng: 107 kg

 • Vòng bi FC6890250A1

  Giá liên hệ

  Vòng bi FC6890250A1: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 450 mm - Độ dày: 250 mm - Khối lượng: 108 kg

 • Vòng bi FCD6890250A

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6890250A: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 450 mm - Độ dày: 250 mm - Khối lượng: 106 kg

 • Vòng bi FCD6896350

  Giá liên hệ

  Vòng bi FCD6896350: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 480 mm - Độ dày: 350 mm - Khối lượng: 201 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi