Vòng bi EE420800D/421450 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi EE420800D/421450

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 203.2 mm mm
Đường kính ngoài: 368.3 mm mm
Độ dày: 152.4 mm mm
Khối lượng: 76.2 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 500 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 372952 K

  Giá liên hệ

  Vòng bi 372952 K: Đường kính trong: 260 mm - Đường kính ngoài: 360 mm - Độ dày: 134 mm - Khối lượng: 42.3 kg

 • Vòng bi M249748D/M249710/HC3

  Giá liên hệ

  Vòng bi M249748D/M249710/HC3: Đường kính trong: 254 mm - Đường kính ngoài: 358775 mm - Độ dày: 130175 mm - Khối lượng: 41.9 kg

 • Vòng bi EE73810D/738172

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE73810D/738172: Đường kính trong: 254 mm - Đường kính ngoài: 438.15 mm - Độ dày: 165.1 mm - Khối lượng: 105 kg

 • Vòng bi LM249747TD/LM249710

  Giá liên hệ

  Vòng bi LM249747TD/LM249710: Đường kính trong: 254 mm - Đường kính ngoài: 347662 mm - Độ dày: 101.6 mm - Khối lượng: 24.5 kg

 • Vòng bi 45T403818-1Y2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 45T403818-1Y2: Đường kính trong: 200 mm - Đường kính ngoài: 380 mm - Độ dày: 180 mm - Khối lượng: 91.3 kg

 • Vòng bi HM237546D/HM237510

  Giá liên hệ

  Vòng bi HM237546D/HM237510: Đường kính trong: 177.8 mm - Đường kính ngoài: 288925 mm - Độ dày: 123825 mm - Khối lượng: 31.5 kg

 • Vòng bi 31330X/DF

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31330X/DF: Đường kính trong: 150 mm - Đường kính ngoài: 320 mm - Độ dày: 150 mm - Khối lượng: 58.5 kg

 • Vòng bi 31326/DF

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31326/DF: Đường kính trong: 130 mm - Đường kính ngoài: 280 mm - Độ dày: 132 mm - Khối lượng: 42.4 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi