Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
 • Vòng bi 7000C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7000C: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 26 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.018 kg

 • Vòng bi 7000AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7000AC: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 26 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.018 kg

 • Vòng bi 7200C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7200C: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 30 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.03 kg

 • Vòng bi 7200AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7200AC: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 30 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.03 kg

 • Vòng bi 7001C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7001C: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 28 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.02 kg

 • Vòng bi 7001AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7001AC: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 28 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.02 kg

 • Vòng bi B7001C

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7001C: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 28 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.0205 kg

 • Vòng bi 7201C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7201C: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.035 kg

 • Vòng bi 7201AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7201AC: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.035 kg

 • Vòng bi 7002C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7002C: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.028 kg

 • Vòng bi 7002AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7002AC: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.028 kg

 • Vòng bi B7002C

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7002C: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.0296 kg

 • Vòng bi 7202C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7202C: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.043 kg

 • Vòng bi 7202AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7202AC: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.043 kg

 • Vòng bi 7003C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7003C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.036 kg

 • Vòng bi SN7003

  Giá liên hệ

  Vòng bi SN7003: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0452 kg

 • Vòng bi 7003AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7003AC: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.036 kg

 • Vòng bi B7003C

  Giá liên hệ

  Vòng bi B7003C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0402 kg

 • Vòng bi 7203C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7203C: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0636 kg

 • Vòng bi 7203AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7203AC: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0636 kg

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi