Vòng bi công nghiệp
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Vòng bi công nghiệp
 • Vòng bi 6000E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6000E: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 26 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.0188 kg

 • Vòng bi 6200E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6200E: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 30 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.0311 kg

 • Vòng bi 6300E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6300E: Đường kính trong: 10 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.053 kg

 • Vòng bi 6001E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6001E: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 28 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.0206 kg

 • Vòng bi 6201E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6201E: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0356 kg

 • Vòng bi 6201E/YA

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6201E/YA: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0324 kg

 • Vòng bi 6301E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6301E: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 37 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.058 kg

 • Vòng bi 401TN1

  Giá liên hệ

  Vòng bi 401TN1: Đường kính trong: 12 mm - Đường kính ngoài: 42 mm - Độ dày: 13 mm - Khối lượng: 0.098 kg

 • Vòng bi 61902E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 61902E: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 28 mm - Độ dày: 7 mm - Khối lượng: 0.015 kg

 • Vòng bi 16002E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 16002E: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.0274 kg

 • Vòng bi 6002E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6002E: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 32 mm - Độ dày: 9 mm - Khối lượng: 0.0304 kg

 • Vòng bi 6202E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6202E: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.0428 kg

 • Vòng bi 6202E/YA

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6202E/YA: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.0371 kg

 • Vòng bi 6202E/YA2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6202E/YA2: Đường kính trong: 16 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 11 mm - Khối lượng: 0.041 kg

 • Vòng bi 16003E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 16003E: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 8 mm - Khối lượng: 0.0311 kg

 • Vòng bi 6003E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6003E: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 35 mm - Độ dày: 10 mm - Khối lượng: 0.0382 kg

 • Vòng bi 6203E

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6203E: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0663 kg

 • Vòng bi 6203E/YA

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6203E/YA: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.062 kg

 • Vòng bi 6203E/C9

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6203E/C9: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0663 kg

 • Vòng bi 6203 X3

  Giá liên hệ

  Vòng bi 6203 X3: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 42 mm - Độ dày: 13 mm - Khối lượng: 0.0831 kg

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi