Vòng bi côn
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Vòng bi côn
 • Vòng bi 30302

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30302: Đường kính trong: 15 mm - Đường kính ngoài: 42 mm - Độ dày: 13 mm - Khối lượng: 0.0948 kg

 • Vòng bi 30203

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30203: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 40 mm - Độ dày: 12 mm - Khối lượng: 0.0781 kg

 • Vòng bi 30303

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30303: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 47 mm - Độ dày: 14 mm - Khối lượng: 0.13 kg

 • Vòng bi 32303

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32303: Đường kính trong: 17 mm - Đường kính ngoài: 47 mm - Độ dày: 19 mm - Khối lượng: 0.174 kg

 • Vòng bi 30204

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30204: Đường kính trong: 20 mm - Đường kính ngoài: 47 mm - Độ dày: 14 mm - Khối lượng: 0.127 kg

 • Vòng bi 30304

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30304: Đường kính trong: 20 mm - Đường kính ngoài: 52 mm - Độ dày: 15 mm - Khối lượng: 0.168 kg

 • Vòng bi 32304

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32304: Đường kính trong: 20 mm - Đường kính ngoài: 52 mm - Độ dày: 21 mm - Khối lượng: 0.231 kg

 • Vòng bi 30205

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30205: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 52 mm - Độ dày: 15 mm - Khối lượng: 0.157 kg

 • Vòng bi 32205

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32205: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 52 mm - Độ dày: 18 mm - Khối lượng: 0.184 kg

 • Vòng bi 31305

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31305: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 17 mm - Khối lượng: 0.264 kg

 • Vòng bi 31305X2/YB2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31305X2/YB2: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 17 mm - Khối lượng: 0.267 kg

 • Vòng bi 30305

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30305: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 17 mm - Khối lượng: 0.265 kg

 • Vòng bi 32305

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32305: Đường kính trong: 25 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 0.37 kg

 • Vòng bi 30206

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30206: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 16 mm - Khối lượng: 0.232 kg

 • Vòng bi 32206

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32206: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 62 mm - Độ dày: 20 mm - Khối lượng: 0.285 kg

 • Vòng bi 30306

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30306: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 19 mm - Khối lượng: 0.389 kg

 • Vòng bi 31306

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31306: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 19 mm - Khối lượng: 0.394 kg

 • Vòng bi 30306X2B

  Giá liên hệ

  Vòng bi 30306X2B: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 0.472 kg

 • Vòng bi 32306

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32306: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 27 mm - Khối lượng: 0.566 kg

 • Vòng bi 32306 AN

  Giá liên hệ

  Vòng bi 32306 AN: Đường kính trong: 30 mm - Đường kính ngoài: 72 mm - Độ dày: 27 mm - Khối lượng: 0.587 kg

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi