Vòng bi B7022AC/TBT | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi B7022AC/TBT

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 110 mm mm
Đường kính ngoài: 170 mm mm
Độ dày: 84 mm mm
Khối lượng: 7.38 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 393 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 7322AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7322AC/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 240 mm - Độ dày: 100 mm - Khối lượng: 19.6 kg

 • Vòng bi 7222B/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7222B/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 76 mm - Khối lượng: 9.6 kg

 • Vòng bi 7222AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7222AC/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 76 mm - Khối lượng: 9.1 kg

 • Vòng bi 7222C/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7222C/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 76 mm - Khối lượng: 9.1 kg

 • Vòng bi 7022AC/TBT

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7022AC/TBT: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 84 mm - Khối lượng: 7.38 kg

 • Vòng bi 7022AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7022AC/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 56 mm - Khối lượng: 4.92 kg

 • Vòng bi 7022C/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7022C/DB: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 56 mm - Khối lượng: 4.92 kg

 • Vòng bi 7221B/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7221B/DB: Đường kính trong: 105 mm - Đường kính ngoài: 190 mm - Độ dày: 72 mm - Khối lượng: 8.2 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi