Vòng bi 7320AC | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 7320AC

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 100 mm mm
Đường kính ngoài: 215 mm mm
Độ dày: 47 mm mm
Khối lượng: 8.47 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 418 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 7222AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7222AC: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 38 mm - Khối lượng: 4.55 kg

 • Vòng bi 7222C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7222C: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 38 mm - Khối lượng: 4.55 kg

 • Vòng bi 7022AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7022AC: Đường kính trong: 110 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 28 mm - Khối lượng: 2.46 kg

 • Vòng bi 7320B

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7320B: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 215 mm - Độ dày: 47 mm - Khối lượng: 7.75 kg

 • Vòng bi 7320C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7320C: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 215 mm - Độ dày: 47 mm - Khối lượng: 7.2 kg

 • Vòng bi 7220B

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7220B: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 180 mm - Độ dày: 34 mm - Khối lượng: 3.45 kg

 • Vòng bi 7220AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7220AC: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 180 mm - Độ dày: 34 mm - Khối lượng: 3.25 kg

 • Vòng bi 7220C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7220C: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 180 mm - Độ dày: 34 mm - Khối lượng: 3.28 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi