Vòng bi 7319C | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 7319C

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 95 mm mm
Đường kính ngoài: 200 mm mm
Độ dày: 45 mm mm
Khối lượng: 5.98 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 424 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 7020AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7020AC: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 150 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 1.25 kg

 • Vòng bi 7020C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7020C: Đường kính trong: 100 mm - Đường kính ngoài: 150 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 1.25 kg

 • Vòng bi 7319B

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7319B: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 45 mm - Khối lượng: 6.25 kg

 • Vòng bi 7319AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7319AC: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 200 mm - Độ dày: 45 mm - Khối lượng: 5.98 kg

 • Vòng bi 7219B

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7219B: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 32 mm - Khối lượng: 2.9 kg

 • Vòng bi 7219AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7219AC: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 32 mm - Khối lượng: 2.7 kg

 • Vòng bi 7219C

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7219C: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 170 mm - Độ dày: 32 mm - Khối lượng: 2.7 kg

 • Vòng bi 7019AC

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7019AC: Đường kính trong: 95 mm - Đường kính ngoài: 145 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 1.2 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi