Vòng bi 7317C/DB | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 7317C/DB

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 85 mm mm
Đường kính ngoài: 180 mm mm
Độ dày: 82 mm mm
Khối lượng: 8.76 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 395 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 7018AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7018AC/DB: Đường kính trong: 90 mm - Đường kính ngoài: 140 mm - Độ dày: 48 mm - Khối lượng: 1.62 kg

 • Vòng bi 7018C/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7018C/DB: Đường kính trong: 90 mm - Đường kính ngoài: 140 mm - Độ dày: 48 mm - Khối lượng: 2.3 kg

 • Vòng bi 7317B/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7317B/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 180 mm - Độ dày: 82 mm - Khối lượng: 9.2 kg

 • Vòng bi 7317AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7317AC/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 180 mm - Độ dày: 82 mm - Khối lượng: 8.76 kg

 • Vòng bi 7217B/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7217B/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 150 mm - Độ dày: 56 mm - Khối lượng: 3.9 kg

 • Vòng bi 7217AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7217AC/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 150 mm - Độ dày: 56 mm - Khối lượng: 3.6 kg

 • Vòng bi 7217C/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7217C/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 150 mm - Độ dày: 56 mm - Khối lượng: 3.6 kg

 • Vòng bi 7017AC/DB

  Giá liên hệ

  Vòng bi 7017AC/DB: Đường kính trong: 85 mm - Đường kính ngoài: 130 mm - Độ dày: 44 mm - Khối lượng: 1.78 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi