Vòng bi 7308AC | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 7308AC

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc
Đường kính trong: 40 mm mm
Đường kính ngoài: 90 mm mm
Độ dày: 23 mm mm
Khối lượng: 0.629 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 428 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
  • Vòng bi 7009C

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7009C: Đường kính trong: 45 mm - Đường kính ngoài: 75 mm - Độ dày: 16 mm - Khối lượng: 0.23 kg

  • Vòng bi 7408B

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7408B: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 110 mm - Độ dày: 27 mm - Khối lượng: 1.4 kg

  • Vòng bi 7408AC

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7408AC: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 110 mm - Độ dày: 27 mm - Khối lượng: 1.41 kg

  • Vòng bi 7308B

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7308B: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.67 kg

  • Vòng bi 7308C

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7308C: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 90 mm - Độ dày: 23 mm - Khối lượng: 0.673 kg

  • Vòng bi 7208B

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7208B: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 80 mm - Độ dày: 18 mm - Khối lượng: 0.39 kg

  • Vòng bi 7208AC

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7208AC: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 80 mm - Độ dày: 18 mm - Khối lượng: 0.369 kg

  • Vòng bi 7208C

    Giá liên hệ

    Vòng bi 7208C: Đường kính trong: 40 mm - Đường kính ngoài: 80 mm - Độ dày: 18 mm - Khối lượng: 0.369 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi