Vòng bi 51196X1 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 51196X1

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi chặn
Đường kính trong: 480 mm mm
Đường kính ngoài: 600 mm mm
Độ dày: 80 mm mm
Khối lượng: 53.1 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 529 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 593/500

  Giá liên hệ

  Vòng bi 593/500: Đường kính trong: 500 mm - Đường kính ngoài: 750 mm - Độ dày: 150 mm - Khối lượng: 228 kg

 • Vòng bi 512/500

  Giá liên hệ

  Vòng bi 512/500: Đường kính trong: 500 mm - Đường kính ngoài: 670 mm - Độ dày: 135 mm - Khối lượng: 137 kg

 • Vòng bi 511/500

  Giá liên hệ

  Vòng bi 511/500: Đường kính trong: 500 mm - Đường kính ngoài: 600 mm - Độ dày: 80 mm - Khối lượng: 45.7 kg

 • Vòng bi 510/500

  Giá liên hệ

  Vòng bi 510/500: Đường kính trong: 500 mm - Đường kính ngoài: 540 mm - Độ dày: 30 mm - Khối lượng: 6.66 kg

 • Vòng bi 59188/YB2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 59188/YB2: Đường kính trong: 440 mm - Đường kính ngoài: 540 mm - Độ dày: 60 mm - Khối lượng: 28.2 kg

 • Vòng bi 50980/YB2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 50980/YB2: Đường kính trong: 400 mm - Đường kính ngoài: 440 mm - Độ dày: 24 mm - Khối lượng: 4.47 kg

 • Vòng bi 51172X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 51172X2: Đường kính trong: 360 mm - Đường kính ngoài: 440 mm - Độ dày: 36 mm - Khối lượng: 11.3 kg

 • Vòng bi 5125

  Giá liên hệ

  Vòng bi 5125: Đường kính trong: 260 mm - Đường kính ngoài: 360 mm - Độ dày: 79 mm - Khối lượng: 24.8 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi