Vòng bi 352972 X2 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 352972 X2

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 360 mm mm
Đường kính ngoài: 480 mm mm
Độ dày: 128 mm mm
Khối lượng: 74.3 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 531 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 351172

  Giá liên hệ

  Vòng bi 351172: Đường kính trong: 360 mm - Đường kính ngoài: 600 mm - Độ dày: 170 mm - Khối lượng: 235 kg

 • Vòng bi 351072

  Giá liên hệ

  Vòng bi 351072: Đường kính trong: 360 mm - Đường kính ngoài: 540 mm - Độ dày: 140 mm - Khối lượng: 127 kg

 • Vòng bi 350672 D1

  Giá liên hệ

  Vòng bi 350672 D1: Đường kính trong: 360 mm - Đường kính ngoài: 530 mm - Độ dày: 110 mm - Khối lượng: 109 kg

 • Vòng bi 350672

  Giá liên hệ

  Vòng bi 350672: Đường kính trong: 360 mm - Đường kính ngoài: 530 mm - Độ dày: 110 mm - Khối lượng: 107 kg

 • Vòng bi 350670

  Giá liên hệ

  Vòng bi 350670: Đường kính trong: 350 mm - Đường kính ngoài: 590 mm - Độ dày: 140 mm - Khối lượng: 212 kg

 • Vòng bi 351168

  Giá liên hệ

  Vòng bi 351168: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 580 mm - Độ dày: 170 mm - Khối lượng: 214 kg

 • Vòng bi 351068

  Giá liên hệ

  Vòng bi 351068: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 520 mm - Độ dày: 135 mm - Khối lượng: 119 kg

 • Vòng bi 352968 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 352968 X2: Đường kính trong: 340 mm - Đường kính ngoài: 460 mm - Độ dày: 128 mm - Khối lượng: 71 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi