Vòng bi 31996 X2 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 31996 X2

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 480 mm mm
Đường kính ngoài: 650 mm mm
Độ dày: 78 mm mm
Khối lượng: 71 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 483 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi 319/560 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 319/560 X2: Đường kính trong: 560 mm - Đường kính ngoài: 750 mm - Độ dày: 85 mm - Khối lượng: 104 kg

 • Vòng bi 319/530 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 319/530 X2: Đường kính trong: 530 mm - Đường kính ngoài: 710 mm - Độ dày: 82 mm - Khối lượng: 94.8 kg

 • Vòng bi 329/530 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 329/530 X2: Đường kính trong: 530 mm - Đường kính ngoài: 670 mm - Độ dày: 95 mm - Khối lượng: 81.3 kg

 • Vòng bi 310/500 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 310/500 X2: Đường kính trong: 500 mm - Đường kính ngoài: 720 mm - Độ dày: 100 mm - Khối lượng: 135 kg

 • Vòng bi 31092 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31092 X2: Đường kính trong: 460 mm - Đường kính ngoài: 680 mm - Độ dày: 100 mm - Khối lượng: 118 kg

 • Vòng bi 31992 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31992 X2: Đường kính trong: 460 mm - Đường kính ngoài: 620 mm - Độ dày: 74 mm - Khối lượng: 59.8 kg

 • Vòng bi 31088 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31088 X2: Đường kính trong: 440 mm - Đường kính ngoài: 650 mm - Độ dày: 94 mm - Khối lượng: 99 kg

 • Vòng bi 31184 X2

  Giá liên hệ

  Vòng bi 31184 X2: Đường kính trong: 420 mm - Đường kính ngoài: 700 mm - Độ dày: 122 mm - Khối lượng: 183 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi