Vòng bi 306/304.8 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 306/304.8

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 304.8 mm mm
Đường kính ngoài: 546.1 mm mm
Độ dày: 171053 mm mm
Khối lượng: 175 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 581 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi L183448/L183410

  Giá liên hệ

  Vòng bi L183448/L183410: Đường kính trong: 759925 mm - Đường kính ngoài: 889 mm - Độ dày: 88.9 mm - Khối lượng: 89.9 kg

 • Vòng bi EE655270/655345

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE655270/655345: Đường kính trong: 685.8 mm - Đường kính ngoài: 876.3 mm - Độ dày: 92075 mm - Khối lượng: 133 kg

 • Vòng bi EE649240/649310

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE649240/649310: Đường kính trong: 609.6 mm - Đường kính ngoài: 787.4 mm - Độ dày: 93662 mm - Khối lượng: 110 kg

 • Vòng bi EE234154/234215

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE234154/234215: Đường kính trong: 393.7 mm - Đường kính ngoài: 546.1 mm - Độ dày: 61.12 mm - Khối lượng: 44.8 kg

 • Vòng bi EE291201/291749

  Giá liên hệ

  Vòng bi EE291201/291749: Đường kính trong: 304.8 mm - Đường kính ngoài: 444.5 mm - Độ dày: 61912 mm - Khối lượng: 25.1 kg

 • Vòng bi M249749/M249710

  Giá liên hệ

  Vòng bi M249749/M249710: Đường kính trong: 254 mm - Đường kính ngoài: 358775 mm - Độ dày: 71438 mm - Khối lượng: 21.7 kg

 • Vòng bi 67985/67920

  Giá liên hệ

  Vòng bi 67985/67920: Đường kính trong: 206375 mm - Đường kính ngoài: 282575 mm - Độ dày: 46038 mm - Khối lượng: 8.48 kg

 • Vòng bi JM738249/JM738210

  Giá liên hệ

  Vòng bi JM738249/JM738210: Đường kính trong: 190 mm - Đường kính ngoài: 260 mm - Độ dày: 44 mm - Khối lượng: 6.93 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi