Vòng bi 2788R/2720 | Tra cuu vong bi LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam

Vòng bi 2788R/2720

Giá liên hệ
Chủng loại: Vòng bi côn
Đường kính trong: 38.1 mm mm
Đường kính ngoài: 76.2 mm mm
Độ dày: 25.65 mm mm
Khối lượng: 0.501 kg kg
Xin lưu ý: Hình ảnh SP chỉ mang tính minh họa
Lượt xem 487 0 0
Danh sách sản phẩm Xem tất cả
 • Vòng bi FHM803146/FHM803110

  Giá liên hệ

  Vòng bi FHM803146/FHM803110: Đường kính trong: 41275 mm - Đường kính ngoài: 88.9 mm - Độ dày: 29.37 mm - Khối lượng: 0.882 kg

 • Vòng bi M802048/M802011F

  Giá liên hệ

  Vòng bi M802048/M802011F: Đường kính trong: 41275 mm - Đường kính ngoài: 82.55 mm - Độ dày: 25654 mm - Khối lượng: 0.617 kg

 • Vòng bi LM501349/LM501310

  Giá liên hệ

  Vòng bi LM501349/LM501310: Đường kính trong: 41275 mm - Đường kính ngoài: 73431 mm - Độ dày: 19812 mm - Khối lượng: 0.336 kg

 • Vòng bi M201047/M201011

  Giá liên hệ

  Vòng bi M201047/M201011: Đường kính trong: 39688 mm - Đường kính ngoài: 73025 mm - Độ dày: 22098 mm - Khối lượng: 0.432 kg

 • Vòng bi JL69349/JL69310

  Giá liên hệ

  Vòng bi JL69349/JL69310: Đường kính trong: 37987 mm - Đường kính ngoài: 62975 mm - Độ dày: 17 mm - Khối lượng: 0.186 kg

 • Vòng bi L68149/L68111

  Giá liên hệ

  Vòng bi L68149/L68111: Đường kính trong: 34987 mm - Đường kính ngoài: 59975 mm - Độ dày: 16764 mm - Khối lượng: 0.177 kg

 • Vòng bi L68149/L68110

  Giá liên hệ

  Vòng bi L68149/L68110: Đường kính trong: 34987 mm - Đường kính ngoài: 59131 mm - Độ dày: 16764 mm - Khối lượng: 0.169 kg

 • Vòng bi 3379/3320

  Giá liên hệ

  Vòng bi 3379/3320: Đường kính trong: 34925 mm - Đường kính ngoài: 80167 mm - Độ dày: 30391 mm - Khối lượng: 0.742 kg

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi