Trình diễn các giải pháp phong điện tại triển lãm CWP 2012
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Trình diễn các giải pháp phong điện tại triển lãm CWP 2012

Ngày 15 - 17 tháng 11 năm 2012 LYC tham dự Hội nghị năng lượng gió Bắc Kinh lần thứ 5, khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc và giới thiệu toàn bộ các giải pháp vòng bi điện gió.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi