R&D - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Thông tin về LYC

R&D - Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Trung tâm kỹ thuật vòng bi LYC
Trung tâm kỹ thuật LYC đã được xác nhận đạt tiêu chuẩn cấp nhà nước của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Tổng cục Hải quan và Quản lý Thuế kể từ 1996. Trung tâm kỹ thuật LYC phát triển sản phẩm mới dựa trên việc cải thiện ứng dụng công nghệ chế biến và kỹ thuật sản xuất vòng bi cũ. Đồng thời tiến hành kiểm tra và thử nghiệm thiết bị vòng bi vào thực tiễn và thực hiện phân tích vật liệu và kỹ thuật xử lý nhiệt của washingantirustlubrication, công nghệ làm mát và các lĩnh vực khác.

Trung tâm kỹ thuật (tổng diện tích xây dựng: 10.290m2) bao gồm tòa nhà nghiên cứu khoa học và thông tin kỹ thuật xây dựng có trang thiết bị đầy đủ và khả năng trong nghiên cứu khoa học. Trong cơ cấu tổ chức có phòng thí nghiệm, kỹ thuật nhiệt phân tích nguyên nhân thất bại phòng máy vi tính, trong phòng thí nghiệm, thiết bị điện trong phòng thí nghiệm vòng bi vào thực tiễn và thư viện khoa học. Đồng thời LYC cũng sở hữu 5 viện : phân viện nghiên cứu vòng bi, phân viện thiết bị, phân viện quá trình, phân viện vật liệu kim loại và phân viện thông tin có3 phòng trực thuộc : phòng công nghệ có liên quan đến vật liệu hóa học, phòng ứng dụng máy tính và phòng quản trị văn phòng. Các hệ thống phòng ban liên quan đến hiệu quả về thu thập thông tin của R & D và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng đều được thành lập.

Phân viện phát triển vòng bi
Phân viện phụ trách chủ yếu việc thiết kế công nghệ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới cập nhật và nâng cấp cũng như thiết lập tiêu chuẩn cho các công ty vòng bi tại Trung Quốc. Các sản phẩm bao gồm sản phẩm phát triển văn phòng, nghiên cứu sản phẩm văn phòng và văn phòng nghiên cứu sản phẩm quân sự. Khoảng 300 loại sản phẩm mới được làm ra mỗi năm. Đến nay, phân viện đã hoàn thành được 30 dự án cấp nhà nước. Hàng trăm sản phẩm được trao giải thưởng chất lượng cấp tỉnh, ngang Bộ, cấp Nhà nước, sản phẩm mới có hơn 40 giải thưởng “Tiến bộ trong Khoa học và Công nghệ”.

Phân viện quá trình
Chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và các công việc bao gồm quản lý tài liệu thiết kế và nghiên cứu về lắp ráp, công cụ đo lường, thử nghiệm công nghệ. Ngoài ra, viện còn tiến hành nghiên cứu quy trình, thử nghiệm và ứng dụng trên công cụ đo lường, công nghệ cắt mài. Viện có một phòng nghiên cứu và phòng thí nghiệm mài, lắp ráp.

Phân viện về vật liệu kim loại
Chịu trách nhiệm cho R & D nguyên vật liệu kim loại và sản phẩm nhiệt NDT, nghiên cứu tài liệu về mức độ thất bại và phân tích lỗi sản phẩm. Có hơn 10 loại dụng cụ và phương tiện phân tích chẳng hạn như máy quét kính hiển vi điện tử, đo và phân tích hình ảnh X-quang để phát hiện lỗ hổng, siêu âm kỹ thuật số… Viện vật liệu kim loại được coi như là một phân viện nghiên cứu đa ngành với 3 phòng thí nghiệm về kim loại, xử lý nhiệt, phân tích thất bại và NDT.

Phân viện trang thiết bị
Chủ yếu dành cho thiết bị vòng bi R&D chuyên dụng, hiện đại hóa trang thiết bị tiên tiến, giới thiệu và sử dụng trang thiết bị nước ngoài, công nghệ và sản phẩm thay thế. Có 3 phòng thí nghiệm: phòng thí nghiệm thiết kế máy tiện, thiết kế thiết bị phi tiêu chuẩn, và phòng thí nghiệm thiết kế thiết bị điện.

Phân viện đã phát triển được nhiều loại vòng bi, xử lý nhiều thiết bị như máy công cụ đặc biệt (máy xay xát hoàn thiện), thiết bị phi tiêu chuẩn (máy trộn rửa…) và thiết bị xử lý nhiệt (lò sưởi loại lò con lăn lò puddling). Nhiều loại trong số đó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất vòng bi của Trung Quốc.

Phân Viện thông tin
Chủ yếu phụ trách lưu giữ tất cả các tài liệu sách và thu thập thông tin, phân loại và sử dụng thông tin. Tích hợp hệ thống quản lý đã được áp dụng.

Bộ phân thực hiện thử nghiệm sản phẩm
Bộ phận thực hiện thử nghiệm sản phẩm có trách nhiệm thử nghiệm tính năng, phân tích và đánh giá vòng bi- bạc đạn. Một chức năng khác là thực hiện các nghiên cứu và hướng phát triển về phương pháp thử nghiệm liên quan. Các thiết bị như ly hợp, thử nghiệm vòng bi thực tế, thử nghiệm nhiệt độ cao cho vòng bi, thử nghiệm cặn (d ≤ 50mm) và thử nghiệm chung cho các vòng bi (d ≤ 200mm) được sở hữu bởi chúng tôi.

Phân viện vật liệu hoá học
Chịu trách nhiệm mua dầu chống ăn mòn, kiểm tra và sau đó chọn các loại dầu trong máy gia công tiến động, quá trình làm sạch axit. Đồng thời tiến hành các nghiên cứu bổ sung khác về sản phẩm công nghệ mới. Viện vật liệu hoá học được trao tặng nhiều bằng sáng chế cho các lĩnh vực sáng chế. Viện đã tổ chức và tham gia nghiên cứu về 69-1 nhũ tương hóa dầu 72-1 được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.

Sở công nghệ ứng dụng máy tính
Công việc chính là sản xuất vòng bi CAD / CAPP / CAM , phát triển phần mềm thiết kế và thực hiện. Trong lĩnh vực thiết kế, có nhiều sản phẩm mang lại thành công trong công nghệ tính toán vào thực tế như vòng bi thiết kế và phân tích (CAD / CAE), quá trình sản xuất thiết kế vòng bi(CAPP) và thử nghiệm hiệu năng (CAT)… Ngoài ra, sở còn phát triển nhiều vòng bi cán và hiện đang dẫn đầu trong ngành công nghiệp vòng bi Trung Quốc. Bên cạnh đó, loại vòng bi cán đang được phát triển là phần mềm đầu tiên trên áp dụng chung cho vòng bi cán ở Trung Quốc.

Trung tâm kỹ thuật vòng bi Lạc Dương thu được nhiều thành tựu bao gồm 53 hạng mục quốc gia, 16 hàng mục giải thưởng thành phố, 2 sản phẩm Tiến bộ Khoa học và 15 sản phẩm công nghệ cao cấp thành phố.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi