Nhà nước rất coi trọng dự án LYC qua việc kiểm tra trung gian
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Nhà nước rất coi trọng dự án LYC qua việc kiểm tra trung gian

Ngày 7 tháng 6 dự án trọng điểm nghiên cứu công nghệ và ứng dụng của vòng bi tua bin gió trên 2MW là trọng điểm nổi bật trong FIV-Năm thứ mười hai - giai đoạn thực hiện kế hoạch quốc gia về việc hỗ trợ công nghệ cho LYC. Quá trình kiểm tra trung gian được thực hiện bởi nhóm chuyên gia thuộc Liên đoàn máy công nghiệp Trung quốc do Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học và công nghệ chỉ định.

Kể từ khi bắt đầu kế hoạch, LYC đã phát triển vòng bi - bạc đạn yaw, vòng bi lõi pitch cho cánh quạt, nam châm vĩnh cửu và vòng bi đôi 3.6MW lăn hình nón cho công nghệ WTGS. Và vòng bi yaw, vòng bi trục chính đã được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp máy phát điện nổi tiếng trong nước.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi