Một lần nữa thành công được khẳng định trên tạp chí Fortune
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Một lần nữa thành công được khẳng định trên tạp chí Fortune

Vào tối ngày mùng 9 tháng 07 << tạp chí Fortune >> Trung Quốc công bố danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp có mức độ kinh doanh lớn. HNCC 27.919.200.000 USD đứng vị trí 397 tăng 49 bậc so với năm ngoái.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi