LYC thực hiện nâng cấp công nghệ với chi phí 1 tỷ nhân dân tệ
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

LYC thực hiện nâng cấp công nghệ với chi phí 1 tỷ nhân dân tệ

Ngày 12/08/2013 LYC đã đầu tư hệ thống robot công nghiệp tiên tiến nhất thứ giới để phục vụ cho sản xuất vòng bi chính xác cao.

Với hệ thống này, độ chính xác của sản phẩm có thể đạt đến độ chính xác cấp P4, cũng như giúp cho LYC giải quyết vấn đề thắt nút cổ chai trong việc xử lý vòng bi - bạc đạn lớn độ chính xác cao. Các dự án này thúc đẩy nâng cấp và đổi mới công nghệ toàn diện cho hệ thống sản xuất vòng bi của LYC. Với mức đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, đây là dự án xây dựng lại toàn bộ với quy mô lớn nhất - phạm vi rộng nhất của LYC. Hiện nay hầu hết các thiết bị đã được nhập khẩu và đưa vào sử dụng.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi