LYC sản xuất vòng bi cho các thiết bị hạt nhân dùng trong y học
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

LYC sản xuất vòng bi cho các thiết bị hạt nhân dùng trong y học

Gần đây, vòng bi cho các thiết bị hạt nhân dùng trong y học lần đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc được thực hiện bởi LYC. Sự thành công của sản phẩm này đánh dấu sự phát triển về công nghệ sản xuất vòng bi phục vụ trong y học hạt nhận. Nó sẽ trở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới của LYC.

Vòng bi y học

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi