LYC hoàn thành vòng bi mâm xoay D 5.1m và trọng lượng 26 tấn
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

LYC hoàn thành vòng bi mâm xoay D 5.1m và trọng lượng 26 tấn

Gần đây LYC vừa hoàn thành việc sản xuất vòng bi mâm xoay với đường kính ngoài 5.1m và trọng lượng 26 tấn. Vòng bi này được kết hợp với tua bin gió 5MW và đã được cấp quyền sở hữu trí tuệ. Với sự phát triển thành công vòng bi này LYC cải thiện vị trí dẫn đầu công nghệ của mình trong ngành công nghiệp vòng bi tuabin gió.

Vòng bi mâm xoay

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi