LYC góp phần vào thành công phóng tàu vũ trụ có người lái
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

LYC góp phần vào thành công phóng tàu vũ trụ có người lái

Ngày 31 tháng 08 Trung tâm Không gian Vũ trụ và Công nghiệp trao tặng kỷ niệm chương cho LYC, công nhận những đóng góp của LYC trong việc phát triển các vòng bi phù hợp cho Tiangong-1 Thần Châu 9 và Long March 2 F với nhiệm vụ phóng thành công tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của Trung Quốc. 

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi