Lô hàng đầu tiên vòng bi quân sự do LYC sản xuất đã hoàn thành
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Lô hàng đầu tiên vòng bi quân sự do LYC sản xuất đã hoàn thành

Lô hàng đầu tiên của 4 nhóm (16 bộ) vòng bi dự phòng đã được hoàn thành tại bộ phận vòng bi quân sự chính xác của LYC. Thành công này cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm cho LYC để có thể sản xuất những vòng bi cao cấp hơn nữa, cũng như và đặt nền móng phát triển sản xuất vòng bi quân sự cho thị trường này.

Vong bi quan su

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi