Các dự án trọng điểm do LYC thực hiện hoàn thành vượt kỳ vọng
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Các dự án trọng điểm do LYC thực hiện hoàn thành vượt kỳ vọng

Ngày 03 tháng 07 năm 2012 dự án trọng điểm về vòng bi của Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia được thực hiện bởi LYC với sự tiến hành của nhóm chuyên gia (gồm có 6 chuyên gia) và được tổ chức bởi Ban dự án công nghệ sản xuất thiết bị văn phòng cơ bản CNC quốc gia. Cuối cùng, LYC đã vượt qua bằng hình thức bỏ phiếu.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi