Các chuyên gia CRCC kiểm tra lần 2 hệ thống điều khiển vòng bi đường sắt của LYC
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Các chuyên gia CRCC kiểm tra lần 2 hệ thống điều khiển vòng bi đường sắt của LYC

Các chuyên gia vòng bi của CRCC đã tiến hành giám sát, kiểm tra lần thứ 2 để kiểm soát chất lượng của hệ thống điều khiển vòng bi đường sắt do LYC sản xuất, sau khi hệ thống được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn.

Vong bi duong sat

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi