863 dự án đường sắt cao tốc do LYC thực hiện bắt đầu giai đoạn chạy thử
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

863 dự án đường sắt cao tốc do LYC thực hiện bắt đầu giai đoạn chạy thử

Sau nhiều nỗ lực và cố gắng của đội ngũ kỹ sư LYC, 863 dự án đường cao tốc do LYC thực hiện đã bắt đầu bước vào giai đoạn lắp đặt và chạy thử.

Chuyen gia LYC

Các kỹ sư vòng bi đang kiểm tra và gỡ lỗi thiết bị vào ngày 25/01/2014

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi